S366.Hebi Hebi
S368.Supa Supa
Tân Thủ
Trang chủ » Cẩm Nang » Tân Thủ
Thăng cấp [04/08/2012]
  1. Cấp nhân vật.
  • Trong Vua Hải Tặc, người chơi sau khi tham gia các phụ bản, tính năng và hoạt động sẽ nhận được 1 lượng kinh nghiệm, mỗi khi đạt đủ số lượng điểm kinh nghiệm nhất định có thể thăng cấp.
  • Mỗi lần thăng cấp, nhân vật sẽ được tăng 1 cấp độ nhân vật.
  • Cấp độ nhân vật càng cao, thì nhân vật càng có thể tham gia được nhiều phụ bản và tính năng đặc sắc.
  • Người chơi có thể theo dõi lượng điểm kinh nghiệm hiện có của mình và lượng điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp nhân vật tại phía dưới bên phải giao diện trò chơi.

Bảng giao diện hiển thị kinh nghiệm nhân vật

  1. Các tính năng liên quan.
  • Khi nhân vật đạt đến cấp độ nhất định, sẽ mở ra các tính năng mới.

Cấp độ yêu cầu

Tính năng được mở

3

Mở bảng giao diện thông tin nhân vật và đồng đội

4

Mở tính năng Cường Hóa Trang Bị

7

Mở tính năng Quán Rượu

8

Mở tính năng Đội Hình

Mở bản đồ thế giới

10

Mở tính năng Tàu Chính

11

Mở tính năng Ra Khơi

Mở giao diện Bến Cảng

Mở giao diện Hảo Hữu

13

Mở Phòng Luyện Tập trong tàu chính

Mở chức năng nâng cấp Trận Hình

15

Mở tính năng Thi Đấu

Mở chức năng Uy Tín trong quán rượu

Mở giao diện Rèn Luyện

16

Mở chức năng Tấn Công Liên Tiếp trong phụ bản

18

Mở chức năng Viện Nghiên Cứu trong tàu chính

20

Mở giao diện Tổ Đội

21

Mở giao diện Công Hội

Mở phòng Điều Trị trong tàu chính

22

Mở chức năng đàm phán tại Npc Cabaji

23

Mở phòng Thú Nuôi trong tàu chính

24

Mở tính năng Boss thế giới

Mở giao diện Hoạt động

25

Mở chức năng Chuyển Chức Vụ

26

Mở chức năng Chinh Phục và Tài Nguyên trong bến cảng

29

Mở giao diện tìm kiếm bảo thạch

Mở giao diện bảo thạch

33

Mở tiính năng chế tạo trang bị

37

Mở tính năng tầm bảo

38

Mở chức năng nâng cấp tàu chính thứ 2

Mở phòng Nhà Bếp

39

Mở chức năng tấn công người chơi cùng phe

42

Mở giao diện Nhiệm Vụ Hàng Ngày

46

Mở chức năng Đặt Hàng

49

Mở phòng Giấu Vàng trong tàu chính

58

Mở chức năng nâng cấp tàu chính thứ 3

 

Các bài liên quan