S366.Hebi Hebi
S368.Supa Supa
Thông Báo
Trang chủ » Thông tin chung » Thông Báo
Danh Sách Chia Cụm Công hội Chiến 16 [12/01/2017]
STT Server ID Server Name
Cụm 1 S3-S4-S6-S8-S10-S13 Sanji - Chopper - Nami, Shanks - Law - Franky
S37-S38-S41-S49-S50-S51 Bellemere - Oz - Moria - Kuma - Karue - Coby
S39-S40-S42-S55-S59 Tashigi - Wiper  - Beckman, Ryuma - Zeff
S54-S56-S60-S63 Foxy – Parague - Boa - Newgate
S64-S66-S68-S70-S72-S74-S76
 -S78
Sengoku – Dragon - Salome – Akainu - Jimbei – Kaidou - Shiki - Killer
S127-S129-S131-S134-S136-S138-S140-S142-S144-S145-S147 Mr5-Jonathan-Capone Bege - Capote-Guyle-Maya -  Gin-Momonga - Kamakiri-Miss Goldenweek-Fukuro
S179-S182-S184-S186-S188-S191-S194 Minozabra-Van Auger,Heradas,Elizabeth ,Wadatsumi,LovelyLand,peeply lulu
Cụm 2 S1-S2 Luffy- Zoro
S5-S7-S9-S18-S19-S20  Smoker - Clown - Enel, Ace - Robin - Brooks
S11-S14-S16-S12-S15-S17 Usopp - Vivi - Kaku ,Mihawk - Kidd - Lucci
S26-S28-S32-S33 ( S4-S6-S8-S9 zing) Kuro - Oda - Drake - Bonney
S34-S22-S23-S27-S29 (S2-S3-
S5-S7-S10 Zing)
Merrygo  - Hiluluk - Sogeking - Laboon - Apoo
S67-S71-S73-S75-S77-S109-
S111-S98-S101-S104 (S18-S20-S21-S22-S23-S31-S32-S28-
S29-S30 Zing)
Kumashi - Aokiji - Alvilda, Linlin - Magellan- - Shiliew - Rebecca - Inzuma - Salchow - Arabelle
S110-S113-S115-S117-S119
-S121-S123-S125
Brogy, Onigumo, Jeanbart-Lacroix-Ronse-Ganfal-Shalulia-Mr4
S164-S166-S168-S170-S172-S174 Gyaro - Peterman - Saint Charloss - Pacifisla - Boa Sandersonia - Sweet Pea
Cụm 3 S21 (S1 Zing) Urouge
S24-S30-S35-S25-S31-S36-
S79-S80-S81-S83-S84-S86
Pell- Perona- Bepo - Crocodile - Richie - Pandaman-Drake-Fujitora - Mr1 - Mr3 - Wartiger - Goldroger
S43-S44-S45-S46-S47-S48 Donflamingo - Kizaru - Arlong - Paulie - Garp - Teach
S52-S53-S57-S58-S61-S62-
S65-S69 (S11-S12-S13-S14-
S15-S16-S17-S19 zing)
Kureha -Hawkins-Iceburg-Cheff-Bellamy- Duval-Django-Cobra
S87-S88-S89-S90-S91-S93-
S94-S96-S97
Sentoumaru, Rayleigh, Bigmom, Keimi, Ivankov, Jabra, Conis, Jessica
S99-S100-S102-S103-S105-
S106-S107-S108
Myure, Violet, Kikyo, Aphelandra, Yorki, Oimo, Kashi, Dorey
S130-S132-S133-S135-S137-S139-S141-S143-S146-S148
 (S41-S42-S43-S44-S45-S46-
S47-S48-S49-S50 zing)
Blueno-Mozu-Miss Monday - Masira- Wanze-Sayo - Igaram-Miss Valentine - Kumadori-Spandam
S149-S150-S152-S153-S155-
S157-S159-S161
Hockera, Hogback,Dorry, Tamagon,,Miss Pola, Stansen,Brindo, Inuppe
S165-S167-S169- S171-S173-S175- S176-S177-S178 (S58-
S59-S60-S61-S62-S63-S64-
S65-S66 Zing)
Lapin - Saint Shalulia - Saint Roswald - Boa Marigold - Laki - Minokoala - Elion Baise-Squad-Dalmatian
Cụm 4 S82-S85-S92-S95 (S24-S25-S26-S27 zing) Mr2, Bacura, Chinjao, Accino
S114-S116-S118-S120-S122-
S124-S126-S128 (S33-S34-
S35-S36-S37-S38-S39-S40 Zing)
Giantas-Tansui-Atmos-Fullbody- Absalom-Kabato-Porche-Victorya
S151-S154-S156-S158-S160-
S162-S163 (S51-S52-S53-
S54-S55-S56-S57 Zing)
Kuroobi, Yokozuna,Sutton, Campasnio,Hidon, Jigoro, Gallant Hippo
S180-S181-S183-S185-S187-
S189-S190-S192-S193 (S67-
S68-S69-S70-S71-S72-S73-
S74-S75 Zing)
Jonh Giant,Lafitte,Heracles,Kitton,Tsuru, Caribou,HORDY,ENIES LOBY,shoujou
S195-S197-S199-S201-S203-
S205-S207-S209-S211 (S76-
S77-S78-S79-S80-S81-S82-
S83-S84 Zing)
CHESS,JERRY,Baskerville,Cindry,Râu Đen,Vista, Fukaboshi,NepTune,Đảo CaTus
S196-S198-S200-S202-S204-
S206
Sham,Puzzle,Arabele,Pearl,X Drake,Ryuboshi
S208+S210+S212+S214+S216+
S218
Caroline,Shirahoshi,Thị trấn shells, Làng Syrup,Thị trấn Logue,ĐỈnh núi Whiskey
S213+S215+S217+S219+ S221+S223+S225+S227+S229 (S85-S86-S87-S88-S89-S90-
S91-S92-S93 Zing)
Thị trấn Cam,Làng Cocoyashi,Núi Reverse,Little Garden,Sa mạc Nanohana,Alubana
S220+S222+S224+S226+S228+
S230
Đảo Drum,Rainbase-Đảo Jaya,Kashimagi-Hyokaido,Thành Don Accino
S232-S234-S236-S238-S240-
S242
Lãnh Địa Duval,Đảo Kuja,Sa mạc hoang vu,Hồ Máu Nóng,Địa Ngục Vĩnh Cửu,Lò Nung Đỏ
Cụm 5 S231+S233+S235+S237+S239
+S241+S243+S245+S247
 (S94-S95-S96-S97-S98-S99-S100-S101-S102 Zing)
Đảo Spa,Đảo Sabaody,Imperdown,Cầu Đá Bốc Cháy,Địa Ngục Băng Giá,Bão Băng,Cửa Địa Ngục,Trận Chiến Marinford,Lãnh Địa Khói Trắng
S256+S258 Vùng Đất Hẹn Ước-Đáy Biển Sabaody
S244+S246+S248+S250+S252+
S254
Bão Cát Độc,Nhà Ngục Tối,Vùng Đất Hỗn Chiến,Chiến Quảng Trường,Cầu Đá,Phá Hủy Quảng Trường
S249+S251+S253+S255+S257+
S259+S261+S263+S265(S103
+S104+S105+S106+S107+
S108+S109+S110+S111 Zing)
Bức Tường Bảo Vệ,Quảng Trường Huyết Chiến,Đường Tẩu Thoát,Đảo Thử Luyện (1),Đảo Thử Luyện (2),Đảo Thử Luyện (3),Tháp Hard-Shell,Hải Lâm,Quảng Trường Đông
S260+S262 Eo Biển Người Cá - Đồi San Hô
S264+S266 Lễ Đài Trung Ương-Đảo Người Cá
S268+S270 Đảo Người Cá,Lễ Đài Trung Ương
Cụm 6 S267+S269+S271 (S112-S113-S114 Zing) Hải Lâm,Quảng Trường Đông,Quảng Trường Bắc
S272+S274 Tàu Noah,Cứu Viện Tàu
S273+S275+S277 (S115-S116-S117 Zing) Băng Vận Chuyển,Hỏa Long Tuyệt Địa,Phòng Bánh Quy
S276+S278 Hồ Trung Tâm,Cơ Sở Thần Bí
S279+S281+S283 (S118-S119-S120 Zing) Viện Nghiên Cứu,Sở Ngoại Nghiên Cứu,Tòa A
S280+S282 Hàn Băng Tuyết Địa,Độc Trường Caesar
S284+S286 Dead Nation,Phòng Biscuits
S285+S287+S289 (S121-S122-S123 Zing) Tòa B,Bò biển Mohmoo,Vịt Karoo
S288+S290 Laboon,Holy
S291+S293+S295(S124 Zing+S125 Zing+S126 Zing) Rồng Punk,Kraken,Robson
S292+294 Kumasi,Hattori
S302 Minotaurus
Cụm 7 S296+298 Kumashi,Salome
S297+S299+S301(S127 Zing+S128 Zing+S129 Zing) Mèo Biển,Gonbe,Hổ Chiến
S300 Oars
S303(S130 Zing) Minokoala
S304 Megalo
S305(S131 Zing) Minozebra
S306 Franky Mini
S307(S132 Zing) Bọ Ánh Sáng
S308 Chim Đưa Thư
S309(S133 Zing) Minorhinoceros
S310 Anh Em Sóc
S311(S134 Zing) Chou Chou
S312 Bò Biển Kungfu
S313(S135 Zing) Mr13
S314 Bò Biển Kungfu
S315 (S136 Zing) Miss Friday
S316 Hải Ly Naki
S317 (S137 Zing) Cerberus
S318 Momonosuke
S319 (S138 Zing) Bò Tên Lửa
S320 FR-U4
S321 (S139 Zing) Chim Cánh Cụt
S322 Motobaro
S323 (S140 Zing) Chim Phương Nam

 

Các bài liên quan