S334.Tàu ngầm Chopper
S336.Máy khoan Chopper
Link: Hỗ trợ
Hotline: 1900 969 677
Thông Báo
Trang chủ » Thông tin chung » Thông Báo
Event Tích lũy tháng 1 đợt 2 [11/01/2017]

 

1. Thời gian Diễn ra:

  • Thời gian bắt đầu tính tích lũy từ 0:00 ngày 11/01/2017 đến 23:59 ngày 17/01/2017
  • Thời gian khai mở subweb bắt đầu từ 11:00 ngày 11/01/2017 đến 23:59 ngày 17/01/2017

2. Phạm Vi áp dụng: Tất cả người chơi

3. Điều kiện:

  • Người chơi đăng nhập vào ngân hàng code và chọn Tab Tích lũy (568play)  để nhận code
  • Người chơi tham gia và theo dõi hoạt động thông qua subweb code của hoạt động: http://nganhangcode.568play.vn/
  • Trong thời gian HĐ, người chơi Đạt các mức tích lũy có thể nhận code
  • Tất cả các phần thưởng người chơi nhận sẽ được phát từ code và sau khi sử dụng code thì các vật phẩm sẽ có trong hòm Mail của nhân vật
  • Trong thời gian diễn ra event nếu các server mới được mở thì cũng có quyền tham gia hoạt động này
  • Mỗi Tài khoản chỉ có thể tích lũy 1 bộ code khi sự kiện diễn ra
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất 1 bộ code khi đã đạt đủ mức tích lũy và nhận thành công khi đủ điều kiện
  • Hạn sử dụng của tất cả các loại code này sẽ là : 0h ngày 28/02/2017

·         Lưu Ý:

o    Mỗi loại code chỉ sử dụng được 1 lần đối với 1 tài khoản

o    Tài khoản nào đã sử dụng qua code này thì sẽ không sử dụng được nữa

4. Nội dung Phần Thưởng:

               

 

Thú cưỡi Fenrisulfr

 

Túi nguyên chọn thú cưỡi A

 

Kinh nghiệm bảo thạch

 

Túi trái ác quỷ trung thu

Các bài liên quan