Đăng ký Nạp thẻ

Nội Dung Điều Chỉnh Tính Năng 07/06

06/06/2018

Kính gởi các thuyền trưởng !

Sau khi bản cập nhật được ra mắt , VHT đã theo dõi và ghi nhận 1 số đóng góp từ phía các thuyền trưởng. Nay VHT xin thông báo đến các thuyền trưởng nội dung chỉnh sửa của 1 vài tính năng trong bản update

1.Tướng Doflamingo:

Trái Ác Quỷ:

Điều chỉnh lại thuộc tính trái

 Trái Ito Ito ( 7 sao) Thuộc tính Mỗi cấp tăng
Loại: Hiệu quả trả lại
NN 8.8 1
TC 3,5% 1%
TC thiên phú 0.05 0.005
V.phòng 3,5% 1%
TC phòng 3,5% 1%
S.mệnh 3,5% 1%
Miễn st đánh nộ 3.5% 1%
VPhòng thiên phú +0.03 [Chăm Sóc] 0.003
TC phòng thiên phú +0.03 0.003
MPhòng thiên phú +0.03 0.003
lv3 Miễn thương đánh nộ 6% [Giác tỉnh]
lv5 Miễn thương đánh thường 6%
lv8 Miễn thương đánh nộ 6%
lv12 Miễn thương đánh thường 6%

 

Điều chỉnh lại kĩ năng của trái Ito Ito

Trước điều chỉnh Sau điều chỉnh
[Trái Ito Ito] Trái ác quỷ có thể tùy ý tạo tơ,ngoài ra còn kí sinh điều khiển kẻ khác, khi thức tỉnh có thể hóa mọi vật thành tơ, sức tấn công và phòng ngự cực cao. Tấn công có xác suất 20% Mê hoặc mục tiêu 1 lượt (Mỗi cấp tăng 1%). Mỗi khi tiêu diệt 1 mục tiêu,phục hồi cho bản thân 25 nộ (mỗi cấp tăng 2 nộ) [Trái Ito Ito] Trái ác quỷ có thể tùy ý tạo tơ,ngoài ra còn kí sinh điều khiển kẻ khác, khi thức tỉnh có thể hóa mọi vật thành tơ, sức tấn công và phòng ngự cực cao. Tấn công có xác suất 20% Mê hoặc mục tiêu 1 lượt (Mỗi cấp tăng 1%). Mỗi khi tiêu diệt 1 mục tiêu,phục hồi cho bản thân 25 nộ (mỗi cấp tăng 2 nộ) và 20% lượng máu lớn nhất bản thân (Mỗi cấp tăng 1%)

 

Kĩ năng nộ:

Sửa tên kĩ năng thành “Furappu Sureddo”

Tăng thêm dame nộ cơ bản

Tăng thêm dame “Thêm 1 lần sát thương toàn bộ”  

 

2.Nguyên tố mới:

Điều chỉnh 2 nguyên tố kĩ năng mới:

Tên nguyên tố Trước chỉnh sửa Sau chỉnh sửa
Lời Nguyền "Miễn dịch mọi s.thương bỏ qua phòng ngự 0 lượt đầu khi ra trận." (lần lượt tăng ở cấp:15-30, max 2 lượt) "Miễn dịch mọi s.thương bỏ qua phòng ngự 0 lượt đầu khi ra trận. Tất cả kĩ năng tác động tới sinh mệnh đều bị phong ấn." (lần lượt tăng ở cấp:15-25-30, max 3 lượt)
Tiếng Gầm Biển Cả "Miễn dịch giảm nộ 0 lượt đầu khi ra trận." (lần lượt tăng ở cấp:15-30, max 2 lượt) "Miễn dịch giảm nộ 0 lượt đầu khi ra trận." (lần lượt tăng ở cấp:15-25-30, max 3 lượt)

 

3.Fix lỗi không thể cường hóa trang bị cấp 181 trở lên

Vua Hải Tặc Kính báo !