Đấu Trí Đại Chiến Tháng 9.2021

03/09/2021

Thời gian: 10:00 ngày 04.09.2021 - 23:59 ngày 10.09.2021
Thời gian kết thúc thi đấu: 22:00 ngày 
10.09.2021
Thời gian phát thưởng:  22:30 ngày 10.09.2021

 Quy tắc hoạt động:

 • Thuyền trưởng đạt cấp 60 trở lên có thể tham gia hoạt động
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi có thể tìm ngẫu nhiên đối thủ bất kỳ để tiến hành khiêu chiến với đội hình của đối thủ đó
   

 • Đồng đội trong Đấu Trí Đại Chiến sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính trang bị, cấp độ của người chơi. Tất cả đồng đội này sức mạnh là như nhau
   

 • Mỗi ngày sẽ có thêm lượt đánh thất bại và làm mới danh sách đồng đội:
  • Lượt đánh thất bại:
   • Mỗi ngày: 20 lượt (có thể cộng dồn)
  • Lượt làm mới danh sách tướng:
   • Miễn phí : 100 lượt (có thể cộng dồn)
   • Mua thêm : 9999 lượt
 • Mỗi ngày sẽ có thêm 3 lượt đổi đối thủ (không cộng dồn)
  • Ví dụ : hôm nay có 3 lượt đổi nhưng không sử dụng, qua ngày tiếp theo cũng chỉ có 3 lượt

 Quy tắc xếp hạng và phần thưởng:

 • Căn cứ vào lượt đánh thắng sẽ xếp hạng chiến đấu của người chơi
 • Kết thúc hoạt động căn cứ vào xếp hạng chiến thắng của người chơi để trao thưởng
 • Phần thưởng của giải đấu sẽ chia làm 3 loại:
   

Nội dung phần thưởng: