Đăng ký Nạp thẻ

[Thông Báo] Bảo Trì Hệ Thống

13/05/2019

Kính gởi các thuyền trưởng !

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo cho máy chủ được hoạt động ổn định nhất . VHT sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để nâng cấp hệ thống , thông tin chi tiết như sau :

  • Thời gian bảo trì : 9h00 - 13h00 ngày 14.05.2019 
  • Phạm vi bảo trì : Toàn bộ máy chủ
  • Nội dung bảo trì : bảo trì định kì nâng cấp hệ thống

Trong thời gian bảo trì vẫn có thể truy cập trang chủ và diễn đàn bình thường.

Mong các thuyền trưởng thông cảm vì sự cố này.

Chúc các thuyền trưởng có 1 ngày vui vẻ !