Nội Dung Update Đón Năm Mới

23/01/2018

1.Cập nhật 2 tướng mới

  • Luffy Gear 4:

Kĩ năng thường

Kĩ năng nộ

Thiên phú

Trái ác quỷ

  • Akainu-S:

Kỹ năng thường

Kỹ năng nộ

Kỹ năng thiên phú

Trái Ác Quỷ

 

2.Cập nhật 2 cung Hải Hồn mới

  • Cung Aite Jigoku:

  • Cung Tatsu Michio:

3.Cập nhật bộ trang bị mới cấp 150:

 

4.Mở giới hạn nâng cấp và giác tỉnh trận hình lên 50 cấp:

 

 

5.Tăng giới hạn khắc ấn bảo thạch lên 80 cấp:

6.Mở thêm kĩ năng VNC Công Hội:

7.Cập nhật thêm 3 bộ trang sức mới:

  • Bộ trang sức Sinh Tử:

  • Bộ trang sức Quý Tộc:

  • Bộ trang sức Yonko Kaido:

 

8.Thêm hệ thống pet cưỡi Bậc 1:

  • Pet cưỡi bậc 1 sẽ không thay đổi hình ảnh so với pet hiện tại
  • Pet cưỡi bậc 1 sẽ cộng chỉ số cao hơn và thêm thuộc tính thiên phú cho nhân vật
  • Các phiên bản cập nhật tiếp theo sẽ bổ sung chức năng hợp thể khi thu thập đủ số lượng pet cưỡi theo bậc (tương tự như cách thu thập “Người Máy Chopper”)

Pét bậc 1

Hợp thể pet bậc 1