+
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
Vị trí Tên nhân vật Điểm
Vị trí Tên nhân vật Top
 • Triệu hồi sư Loli

  Triệu hồi sư Loli

  Tuyệt chiêu Biến chú gấu bông

  Vũ khí Gấu Bông

  Kĩ băng Gấu Tát

 • Kiếm sĩ Roya

  Kiếm sĩ Roya

  Tuyệt chiêu Điệu múa kiếm huyền ảo

  Vũ khí Kiếm

  Kĩ băng Chớp kiếm

 • Nhạc công Saab

  Nhạc công Saab

  Tuyệt chiêu Thần sấm phá

  Vũ khí Dao găm

  Kĩ băng Chim sấm

 • Chiến sĩ Junor

  Chiến sĩ Junor

  Tuyệt chiêu Xưng bá trời đất

  Vũ khí Đao

  Kĩ băng Xưng bá trời đất

 • Xạ thủ Coolguy

  Xạ thủ Coolguy

  Tuyệt chiêu Mắt bồ câu đánh lén

  Vũ khí Súng

  Kĩ băng Pháo kích

 • Hoa tiêu Anni

  Hoa Tiêu Anni

  Tuyệt chiêu Phượng hoàng bộc phá

  Vũ khí Cung tên

  Kĩ băng Đả kích chân tình

Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc