Hoạt Động Đợt 4 Tháng 8.2021

26/08/2021

 Đổi Quà Quốc Khánh 2/9/2021

(Sự kiện đặc biệt chỉ xuất hiện vào dịp 2/9/2021)

Thời gian hoạt động: 10:00 ngày 26.08.2021 – 23:59 ngày 08.09.2021

Quy tắc hoạt động:

  • Trong thời gian hoạt động người chơi thu thập các vật phẩm sau:
     

  • Các thuyền trưởng có thể mua thêm trong shop các vật phẩm này:
     

  • Thông qua hoạt động đổi thưởng để đổi thành các phần thưởng