DANH SÁCH MÁY CHỦ

[Thông Báo] Kéo dài thời gian bảo trì

Ngày đăng: 18-07-2023

Các Thuyền Trưởng thân mến,

Hiện tại thời gian bảo trì sẽ được kéo dài thêm ngoài dự kiến. Thời gian dự kiến kéo dài tới 20h ngày 18.07.2023

Sau khi quá trình bảo trì hoàn tất , VHT sẽ có thông báo đến các thuyền trưởng kèm phần quà đền bù thỏa đáng.

VHT xin cáo lỗi và mong các thuyền trưởng thông cảm vì sự cố ngoài ý muốn này !