Nạp thẻ

DANH SÁCH MÁY CHỦ

Vượt Ải Đại Chiến T7.2024

Ngày đăng: 05-07-2024

Thời gian: 10:00 ngày 06.07.2024 – 23:59 ngày 12.07.2024

Thời gian kết thúc thi đấu: 22:00 ngày 12.07.2024

Thời gian phát thưởng: 22:30 ngày 12.07.2024

Quy Tắc Hoạt Động:

  1. Trong thời gian hoạt động, người chơi trong Đại chiến Vượt ải có thể sử dụng các đồng đội khác nhau để đánh ải;
  2. Đồng đội trong Đại chiến Vượt ải tương tự với đồng đội thẻ bài của Khu vui chơi, sức mạnh của đồng đội không bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính của trang bị, cấp độ, cùng 1 đồng đội thì về cơ bản sức mạnh là đồng nhất;
  3. Sau khi chiến đấu trong Đại chiến Vượt ải, bất luận thắng hay bại đều có thể nhận được kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu đạt đến trình độ nhất định đều có thể tăng cấp chiến đấu, cấp chiến đấu sẽ giúp đồng đội tăng thêm thuộc tính;
  4. Khi tấn công các cửa ải sẽ tự động làm mới ra đồng đội, cũng có thể nhấn nút làm mới để làm mới đồng đội;
  5. Tấn công cửa ải thất bại, số lần thất bại sẽ trừ 1 lần, đồng đội không thể tự động làm mới, sau khi số lần thất bại là 0 sẽ không thể tiếp tục chiến đấu, mỗi ngày sẽ hồi phục số lần làm mới và số lần thất bại nhất định;
  6. Số lần mua lần thất bại, tăng đến 25 lần/ngày;
  7. Cửa ải thông qua càng nhiều, xếp hạng liên server càng cao, cửa ải thông qua bằng nhau thì ưu tiên người xếp hạng cao hơn;;
  8. Sau khi thi đấu kết thúc sẽ căn cứ vào XH liên server để phát thưởng.
  9. 21h Ngày kết thúc hoạt động sẽ thêm số lần làm mới và số lần thất bại, đồng thời thêm số lần làm mới bằng vàng và mua lần thất bại bằng vàng.

Nội Dung Thưởng:

Danh Sách Chia Cụm: Xem Tại Đây