DANH SÁCH MÁY CHỦ

Cập nhật điều chỉnh T1-2021

Ngày đăng: 20-01-2021

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sau 1 thời gian ra mắt bản cập nhật mới, VHT đã theo dõi để tìm hiểu các bất cập cũng như lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cua các thuyền trưởng. Sau khi tổng hợp lại VHT sẽ đưa ra 1 số điều chỉnh để phù hợp với tình hình phiên bản hơn

Thời gian điều chỉnh: 21.01.2021

Nội dung điều chỉnh:

I. Điều chỉnh tướng:

Aokiji-S:

1. Đánh thường:

 • Thêm thuộc tính “buff ngẫu nhiên 2 đồng đội để tạo lá chắn băng ( Lá chắn băng : Sát thương đánh thường và nộ gặp phải giảm 30%, khi bị tấn công, kẻ tấn công có tỷ lệ đóng băng và cấm tích nộ trong 1 lượt)”
   

2. Thiên phú:

 • Giảm tỉ lệ giảm nộ từ 25% (mỗi cấp +5%) -> Xuống 15% (mỗi cấp +5%)
 • Thêm thuộc tính “Khi nộ có 35% được buff vách sắt trong 1 lượt”
 • Thêm thuộc tính “2 Lượt đầu miễn dịch choáng, tê liệt và mê hoặc”
   

Chopper-S2:

1. Thiên phú:

 • Điều chỉnh “Hồi Sinh Ngẫu Nhiên Đồng Đội” (bao gồm bản thân) -> thành “Hồi Sinh Ngẫu Nhiên Đồng Đội” (trừ bản thân)
 • Thêm thuộc tính “Miễn choáng, tê liệt 2 lượt đầu ra trận”
 • Tăng tỉ lệ giảm sát thương từ 30%(+5%) -> lên 45%(+5%)
   

2.Bản thân:

 • Điều chỉnh cơ chế hồi sinh từ “hồi 100% máu” (bị chặn bởi lời nguyền) -> thành “tự hồi sinh bản thân trở lại trận đấu”
   

Shanks-S:

1. Đánh nộ:

 • Điều chỉnh Phệ Huyết Nguyệt từ có tỉ lệ xuất hiện -> 100% xuất hiện
 • Điều chỉnh hồi bản thân 80 nộ -> thành hồi bản thân 100 nộ
   

2. Bản thân:

 • Thêm miễn vĩnh viễn giảm nộ và tê liệt
   

Akainu-S2:

1. Trái ác quỷ:

 • Bỏ thuộc tính “gây thêm sát thương VC bỏ qua VP nếu đối phương bị đốt cháy”
   

2. Thiên phú:

 • Bỏ thuộc tính “Miễn giảm nộ 2 lượt đầu khi ra trận”
 • Điều chỉnh cơ chế rút máu theo lượt từ dạng độc -> thành dạng đốt cháy
 • Thêm thuộc tính “gây thêm 25% sát thương VC bỏ qua VP nếu đối phương bị đốt cháy”
 • Giảm tỉ lệ ra nhụt chí từ 100% -> xuống 40%
 • Điều chỉnh “Đánh nộ buff giới hạn máu” -> thành “Đánh thường và nộ đều buff giới hạn máu”
   

Mihaw-S:

1. Đánh thường:

 • Thêm thuộc tính “Hồi bản thân 35 nộ”
   

2. Thiên phú:

 • Tăng miễn dame TC từ 1 lượt -> lên 2 lượt khi ra trận
   

II. Điều chỉnh giải đấu liên server “Đấu Trí Đại Chiến” (nội dung chi tiết sẽ được thông báo ở mùa giải tiếp theo)

 • Bỏ lượt thất bại mỗi ngày -> thay bằng “Lượt đánh mỗi ngày” (đánh thắng hay thua đều trừ lượt đánh, lượt đánh không thể mua thêm, có thể cộng dồn)
 • Bỏ cấp chiến đấu trong tính năng: tất cả cấp chiến đấu của người chơi đều bằng nhau.
 • Cập nhật thêm xếp hạng bản thân