Nạp thẻ

DANH SÁCH MÁY CHỦ

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 10.2023

Ngày đăng: 23-10-2023

Thời gian bảo trì update: từ 10h00 tới 18h00 24/10/2023 (có thể kéo dài hơn dự kiến)

Cập Nhật tướng mới:

a. Kaido

  • Nguyên liệu ghép Kaido:
     

b. Judge

  • Nguyên liệu ghép Judge:
     

c. Reiju

  • Nguyên liệu ghép Reiju:
     

Tính năng mới: Tầm Bảo Chiến Liên Server

Link chi tiết: xem tại đây

Hoạt động mới: Nhật Ký Hành Trình 

Trang Sức Mới

a. Bộ trang sức Tinh Sương

b. Bộ trang sức Đằng Long

c. Bộ trang sức Minh Phượng

Cập nhật thêm Team trong Sổ Tay Mirella:

Dung Hợp Trái

Thay đổi phần thưởng hoàn thành Map

Cập nhật thêm phần thưởng khi hoàn thành xong 1 số Map

Cập Nhật Viện Nghiên Cứu Công Hội

Cập nhật 3 bộ Thời trang Thức Tỉnh

Cập nhật phần thưởng tính năng


Phần Thưởng AllBlue Đại Chiến


Phần Thưởng Boss Trận Doanh Tesoro Cá Nhân


Phần Thưởng Boss Trận Doanh Tesoro Toàn Phe


Phần Thưởng Boss Rồng, Kraken


Phần Thưởng Boss Liên Server Litte Oars

Cảng mới Đảo Bánh, Bản đồ mới Rừng Cám Dỗ

Sau khi thuyền trưởng hoàn thành nhiệm vụ Jack Hạn Hán tại bản đồ Đảo Zou sẽ nhận được nhiệm vụ Bữa Tiệc Trà Từ Địa Ngục để tiếp tục tiến đến Đảo Bánh.


Cảng Đảo Bánh


Bản đồ mới Rừng Cám Dỗ

Tối ưu Game

a. Tối ưu hiển thị toàn bộ hiệu ứng của tướng và thu nhỏ icon hiệu ứng

b. Cập nhật sử dụng nhanh đối với các vật phẩm sử dụng được các loại điểm như lực hành động, wano, đá nguyên tố…

c. Cập nhật thêm bộ lọc trong “Dung Hợp Trái”