DANH SÁCH MÁY CHỦ

Event Tích Lũy Tháng 07.2023 - Đợt 2

Ngày đăng: 10-07-2023

Thời gian diễn ra:

 • Thời gian bắt đầu tính tích lũy từ 00:00 ngày 10/07/2023 đến 23:59 ngày 16/07/2023
 • Thời gian khai mở subweb bắt đầu từ 10:00 ngày 10/07/2023 đến 23:59 ngày 16/07/2023
   

Phạm vi áp dụng: Tất cả người chơi

Điều kiện:

 • Người chơi đăng nhập vào ngân hàng code và chọn Tab Tích lũy (568play) để nhận code.
 • Người chơi tham gia và theo dõi hoạt động thông qua subweb code của hoạt động: http://nganhangcode.568play.vn
 • Trong thời gian HĐ, người chơi Đạt các mức tích lũy có thể nhận code.
 • Tất cả các phần thưởng người chơi nhận sẽ được phát từ code và sau khi sử dụng code thì các vật phẩm sẽ có trong hòm Mail của nhân vật.
 • Trong thời gian diễn ra event nếu các server mới được mở thì cũng có quyền tham gia hoạt động này.
 • Mỗi Tài khoản chỉ có thể tích lũy 1 bộ code khi sự kiện diễn ra.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất 1 bộ code khi đã đạt đủ mức tích lũy và nhận thành công khi đủ điều kiện.
 • Hạn sử dụng của tất cả các loại code này sẽ là: 0h ngày 31/07/2023
   

          Lưu ý:

 • Mỗi loại code chỉ sử dụng được 1 lần đối với 1 tài khoản
 • Tài khoản nào đã sử dụng qua code này thì sẽ không sử dụng được nữa
   

Nội dung phần thưởng:


Túi Chọn TS Hỗn Độn


Băng Hải Tặc Bigmom