DANH SÁCH MÁY CHỦ

Hướng dẫn khắc phục không loading game trên client

Ngày đăng: 15-03-2023

Cách 1: Xóa cache trình duyệt Internet Explorer

  • Đầu tiên mở trình duyệt Internet Explorer từ máy tính
     

  • Tại giao diện Internet Explorer chọn nút Setting => chọn Internet Option

  • Trên thẻ General => Check vào nút “Delete browsing history on exit” => Chọn nút “Delete”
     

  • Check vào các dấu check và chọn nút Delete để hoàn tất quá trình xóa cache.
     

Cách 2: Xóa SSL

Chọn tab “Content” => chọn nút “Clear SSL State”

Cách 3: Bật SSL 3.0

Chọn tab “Advanced” => kéo xuống cuối cùng check vào nút “Use SSL 3.0”