Nạp thẻ

DANH SÁCH MÁY CHỦ

Tính Năng Thức Tỉnh Thời Trang

Ngày đăng: 03-07-2023

Hướng Dẫn Tính Năng:

Thuyền trưởng được Thức Tỉnh 1 số Thời Trang Đồng Đội trong Mục T.Tỉnh T.Trang 

a. Thức Tỉnh Thời Trang

Thức Tỉnh thời trang sẽ Thức Tỉnh thêm 1 số Skill và tăng cấp Chỉ Số của Thời Trang.

Thuyền Trưởng dùng Đá Thức Tỉnh để tiến hành Thức Tỉnh Thời Trang.


Đá Thức Tỉnh

Thức Tỉnh tiêu tốn Vàng và Beri.

Sau khi thức tỉnh, Thời Trang sẽ giữ nguyên cấp cường hóa.

Mỗi Loại Thời Trang sẽ tốn số lượng Đá Thức Tỉnh khác nhau.

Đá Thức Tỉnh thu thập từ Event và Báu Vật Huyền Thoại.


Thời Trang Thức Tỉnh

b. Tăng Cấp Thức Tỉnh:

Sau khi thức tỉnh thời trang, thuyền trưởng có thể tăng cấp thức tỉnh để tăng cấp Skill.

Tăng cấp thức tỉnh tiêu tốn Ngọc Thời Trang, Vàng và Beri.

Mỗi Loại Thời Trang sẽ tốn số lượng Ngọc Thời Trang khác nhau.

Ngọc Thời Trang sẽ nhận được khi phân rã các bộ thời trang bình thường trong Phòng Lễ Phẫm, Event và Báu Vật Huyền Thoại. Tùy mỗi loại thời trang sẽ nhận được số lượng Ngọc Thời Trang khác nhau.


Ngọc Thời Trang


Nhấn Nút C.Hóa để Tăng Cấp Thức Tỉnh

Sau Khi Tăng Cấp Thức Tỉnh, Thời Trang sẽ có Số Sao tương ứng với Cấp Thức Tỉnh.


Danh Sách Thời Trang Phân Rã nhận được Ngọc Thời Trang

c. P.Tách T.Trang:

P.Tách T.Trang chỉ dành cho Thời Trang Thức Tỉnh.

Khi Phân Tách sẽ trả lại Thời Trang Gốc ( Chưa Thức Tỉnh, giữ nguyên cấp Cường Hóa) và 80% Nguyên Liệu Đã Thăng Cấp (Ngọc Thời Trang). Không trả lại Đá Thức Tỉnh.

Lưu ý: Khi Truyền Thừa thời trang chỉ Truyền Thừa cấp Cường Hóa, không truyền thừa cấp Thức Tỉnh.