Nạp thẻ

DANH SÁCH MÁY CHỦ

Giải Đấu Tứ Hoàng Tranh Bá

Ngày đăng: 18-03-2024

Giới Thiệu Giải Đấu:

Tứ Hoàng Tranh Bá là sân chơi cho mọi Thuyền Trưởng thể hiện được sức mạnh của bản thân để lựa chọn ra 4 thuyền trưởng mạnh nhất.

Thể Lệ Giải Đấu:

1. Báo Danh: 

 • Có 2 cách Báo Danh. Báo Danh Thường và Báo Danh Vé.
 • Báo Danh Thường: Thuyền trưởng tiến hành Báo Danh bình thường.
 • Báo Danh Vé: 1 loại vé đặc cách vượt qua Vòng Loại để tiến thẳng vào Vòng Bảng, Thuyền trưởng báo danh bằng Vé này sẽ được miễn đánh Vòng Loại.
   


Vé Đặc Cách Báo Danh

2. Vòng Loại:

 • Sau khi báo danh sẽ tiến hành vòng loại. Hệ Thống sẽ tự động tiến hành đánh Vòng Loại. 
 • Thể thức thi đấu cá nhân,  mỗi thuyền trưởng có tối đa 3 lượt thua, được quyền mua thêm 2 lượt trước khi mỗi lượt đấu bắt đầu. Giá 100v/lượt.
   

 • Thuyền trưởng nào đã thua hết lượt sẽ tự động bị loại. 
 • Hệ thống sẽ tự động đánh tới khi nào chọn đủ 128 suất cho vòng bảng.
 • Lưu ý: Thuyền trưởng thua hết 3 lượt sẽ không được mua thêm Lượt thắng. Nên khuyến cáo Thuyền trưởng mua lượt thắng trước khi hết 3 lượt thua.
   

3. Vòng Bảng:

 • Sau khi đủ 128 suất sẽ tiến hành chia ngẫu nhiên thành 4 Khu Vực. Mỗi Khu Vực có 32 thuyền trưởng thi đấu để tìm ra Nhà Vô Địch của mỗi Bảng Đấu.
   

 • Thể thức thi đấu Bo5.
   

4. Vòng Chung Kết:

 • Sau khi Vòng Bảng kết thúc chúng ta đã có 4 Thuyền Trưởng vô địch sẽ tiến vào Vòng Chung Kết.
   

 • 4 thuyền trưởng sẽ được chia ngẫu nhiên thành 2 cặp đấu với thể thức Bo5 thi đấu tìm ra Nhà Vô Địch của Tứ Hoàng Tranh Bá.
   


Tôn Thờ Quán Quân Tứ Hoàng Tranh Bá

Phần Thưởng:

Phần thưởng sẽ chia ra 2 loại: 

 • Phần Thưởng Xếp Hạng Vòng Bảng: Dành cho các thuyền trưởng đạt được thứ hạng trong Vòng Bảng.
   

 • Phần Thưởng Xếp Hạng Chung Kết: Dành cho Quán Quân và Á Quân Tứ Hoàng Tranh Bá