DANH SÁCH MÁY CHỦ

Nội dung điều chỉnh tướng và cập nhật shop

Ngày đăng: 31-12-2021

Kính gởi các thuyền trưởng !

Sau khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thuyền trưởng, VHT đã xem xét và đưa ra 1 số điều chỉnh để phù hợp với phiên bản, xin gởi thông tin đến các thuyền trưởng

Thời gian cập nhật : ngày 01.01.2022

1. Điều chỉnh tướng:

a. Zoro-S3

b.Sanji-S2

2. Cập nhật Shop:

  • Cập nhật thêm các vật phẩm mới vào 1 số shop trong game
    • Shop Huyết Chiến Đến Cùng:

  • Shop Tấn Công Hải Quân:

  • Shop Chiến Trường Hải Tặc:

  • Shop StrongWorld:

  • Shop Vượt Ải Đỉnh Phong:

  • Shop chiến cuối:

  • Tầm bảo:
- Cập nhật thêm phần thưởng khi tầm bảo

  • Chế đồ:

- Cập nhật thêm phần thưởng khi chế đồ

Vua Hải Tặc kính báo !