DANH SÁCH MÁY CHỦ

Thông báo cập nhật tối ưu hiển thị trong game

Ngày đăng: 17-09-2021

1. Điều chỉnh sửa hiển thị đơn vị “Vạn” trên thông tin nhân vật và máu:

  • Ví dụ sau khi điều chỉnh
    • 100.000 = 100 K
    • 1.000.000 = 1 Tr
    • 1.000.000.000 = 1Tỉ
       

2. Fix lỗi hiển thị thiên phú level 5 chưa cộng vào thông tin của tướng Robin-S

3. Fix lỗi xem thông tin người chơi khác trên Bảng Xếp Hạng bị crash Client

4. Fix lỗi bị lệch giữa thiên phú nhân vật và khi xem trên bảng xếp hạng

Các thuyền trưởng xin vui lòng xóa cache hoặc đăng nhập lại client để cập nhật

VHT kính báo!