DANH SÁCH MÁY CHỦ

Tính Năng Đại Chiến Trận Doanh

Ngày đăng: 10-10-2022

+ Thuyền trưởng đạt Level 130 có thể tham gia tính năng

+ Thời gian hoạt động: Tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần

  • Thời gian báo danh: 10h00 – 18h25
  • Thời gia diễn ra hoạt động: 18h30 – 19h00
     

+ Thuyền trưởng phải Báo Danh mới tham gia được hoạt động

Quy Tắc:

Các thuyền trưởng sẽ được hệ thống chia ngẫu nhiên thành 3 phe Trận Doanh: Bắc, Tây, Nam. Các thuyền trưởng sẽ khiêu chiến Boss Tesoro. Thành tích sẽ ghi nhận bằng số lượt đánh.


Xếp hạng dựa vào lượt đánh boss

Khiêu chiến Boss sẽ có thời gian Hồi Sinh mặc định là 40s

Giảm thời gian hồi sinh: 20 vàng/lần giảm được 25 giây

Giảm vĩnh viễn thời gian hồi sinh: Giảm được tối đa 10 lần tương ứng 1 lần 1s, 50 vàng/lần. Có hiệu lực trong 1 lần Hoạt Động diễn ra.

Xếp Hạng và Phát Thưởng:

Sẽ có 2 bảng Xếp Hạng: Xếp Hạng Cá Nhân và Xếp Hạng Trận Doanh.

Xếp Hạng Cá Nhân: Dựa theo lượt đánh cá nhân có thể đạt được khi khiêu chiến Boss Tesoro

Xếp Hạng Trận Doanh: Dựa theo tổng số lượt đánh của toàn bộ Trận Doanh

Thuyền trưởng sẽ nhận được 2 phần quà Cá Nhân và Trận Doanh.

Phần thưởng sẽ được phát trực tiếp vào Túi Đồ. Thuyền trưởng lưu ý làm trống Túi Đồ trước khi tham gia HĐ

Phần Thưởng Cá Nhân

Phần Thưởng Trận Doanh