DANH SÁCH MÁY CHỦ

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 10.2022

Ngày đăng: 10-10-2022

Thời gian bảo trì update: từ 10h00 tới 18h00 11/10/2022 (có thể kéo dài hơn dự kiến)

Cập Nhật tướng mới:

a. Yamato

 • Nguyên liệu ghép Yamato:
   

b. Franky-S2

 • Nguyên liệu nâng cấp:
   

c. Brook-S2

 • Nguyên liệu nâng cấp:
   

d. Chopper-S3

 • Nguyên liệu nâng cấp:
   

Tính năng mới: Kĩ năng trận hình

Link chi tiết: xem tại đây

Tính năng mới: Đại Chiến Trận Doanh Liên Sv

Link chi tiết: xem tại đây

Trang Sức Mới

a. Bộ trang sức Mộc Đế

b. Bộ trang sức Lôi Đế

c.Bộ trang sức Viêm Đế

Cập nhật thêm Team trong Sổ Tay Mirella:

Cung Hải Hồn

Cung Kusakabe: Kỹ năng thường: Lãnh Địa Sương Mù [TC]

Cung Tougendo: Kỹ năng nộ: Ảo Ảnh Thiên Không [MC]

Trang Bị 180

Bộ Trang Bị Thiên Tà

Đồ Phổ Mới

Công thức ghép:

Nguyên Tố Mới

Công thức ghép:

Truyền Thừa Thời Trang

Cập nhật thêm Tỷ Lệ Truyền Thừa Thời Trang

Bản Đồ Mới: Lồng Chim (độ khó cao)