DANH SÁCH MÁY CHỦ

Cập nhật điều chỉnh Allblue Đại Chiến

Ngày đăng: 10-01-2022

Kính gởi các thuyền trưởng!

Sau khi hoạt động AllBlue Đại Chiến ra mắt được 1 thời gian, VHT đã theo dõi và nhận thấy có 1 số bất cập của tính năng. VHT sẽ tiến hành cập nhật điều chỉnh để xử lý các bất cập này:

Thời gian áp dụng: đợt hoạt động ngày 11.01.2022

Nội dung điều chỉnh:

 • Cập nhật thêm nút nhận thưởng trên giao diện tính năng, khi kết thúc hoạt động các thuyền trưởng sẽ có thể chủ động nhận thưởng
  • Thời gian nhận thưởng sẽ đến 23h59 ngày diễn ra hoạt động. Qua ngày nút nhận thưởng sẽ ẩn và không thể nhận
    

 • Cập nhật tên thuyền của bản thân sẽ hiển thị màu đỏ
   

 • Cập nhật nút thông báo khi bị cướp cá hoặc chiếm thuyền
   

 • Cập nhật thêm chiến báo trong mail
   

 • Sau khi điều chỉnh VHT sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ có những điều chỉnh tiếp theo khi cần thiết
 • Chúc các thuyền trưởng có giây phút trải nghiệm tuyệt vời và tiếp tục đồng hành cùng VHT trong các bản update tiếp theo.

VHT Kính báo !