DANH SÁCH MÁY CHỦ

Cập nhật điều chỉnh tướng Tháng 10.2022

Ngày đăng: 19-10-2022

Kính gởi các thuyền trưởng !

Sau khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thuyền trưởng, VHT đã xem xét và đưa ra 1 số điều chỉnh để phù hợp với phiên bản, xin gởi thông tin đến các thuyền trưởng.

Thời gian cập nhật: ngày 20.10.2022

1. Brook-S2:

- Đánh thường: Nhụt Chí giảm nộ từ 35 => 25 
- Đánh nộ: Nhụt Chí giảm nộ từ 50 => 35
- Trái Ác Quỷ: Nhụt Chí giảm 35 nộ 2 lượt => 15 nộ 1 lượt

2. Chopper-S3:

- Trái Ác Quỷ : Giảm tỉ lệ xóa bỏ miễn dịch từ 10%(+2%) => 5%(+1%)

3. Franky-S:

- Thiên phú: Tăng miễn dịch hiệu ứng từ 2 => 3 lượt đầu khi ra trận
- Đánh nộ: Nhụt Chí giảm nộ từ 50 => 35
- Sửa lỗi thiên phú 7 “buff bản thân không bị đánh nộ không xảy ra 100%”

4. Cung hải hồn:

a. Cung Kusakabe: giảm hệ số dame lần 2 và lần 3
b. Cung Tougendo: giảm hệ số dame, Nhụt Chí giảm nộ từ 60 => 45

5. Tính năng Đại Chiến Trận Doanh:

- Điều chỉnh thời gian hoạt động