Nạp thẻ

DANH SÁCH MÁY CHỦ

Hoạt Động Hải Tặc Thông Thái

Ngày đăng: 18-03-2024

Quy Tắc Hoạt Động:

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thuyền trưởng sẽ tiến hành trả lời câu hỏi của hệ thống đưa ra.
 • Mỗi lần Hoạt Động diễn ra sẽ có tổng cộng 10 Câu Hỏi.
 • Mỗi câu hỏi có 4 đáp án, trả lời trong vòng 20 giây. Sau 20 giây hệ thống sẽ tự động chuyển sang Câu Hỏi tiếp theo.Thuyền trưởng chọn Đáp Án sau đó nhấn Nút Xác Nhận. Nếu không nhấn Xác Nhận câu trả lời sẽ không được ghi nhận. Sau khi nhấn Xác Nhận sẽ không thay đổi được câu trả lời.
   

 • Khi hết 20 giây sẽ hiển thị đáp án Đúng và kết quả kèm theo số điểm đạt được.
 • Khi hết 20 giây của 1 câu hỏi sẽ có thời gian chuẩn bị là 10 giây để chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Quy Tắc Tính Điểm:

 • Thuyền trưởng trả lời Đúng càng sớm thì sẽ càng được nhiều Điểm. Thuyền trưởng trả lời Sai sẽ không nhận được điểm.
   

 • Thời gian 20 giây sẽ tương ứng với 20 điểm.
 • Điểm sẽ được tính Xếp Hạng để phát thưởng sau khi Hoạt Động Kết Thúc
   

Phần Thưởng:

 • Khi kết thúc hoạt động sẽ có 2 phần thưởng được phát qua Mail.
 • Phần Thưởng Cá Nhân: Cá nhân đạt được mốc điểm nhất định sẽ nhận được phần thưởng.
   

 • Phần Thưởng Xếp Hạng: Căn cứ vào số điểm trên BXH để phát thưởng Top.