Nạp thẻ

DANH SÁCH MÁY CHỦ

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 03.2024

Ngày đăng: 18-03-2024

Thời gian bảo trì update: từ 10h00 tới 18h00 19/03/2024 (có thể kéo dài hơn dự kiến)

Cập Nhật tướng mới:

a. Akainu-S3

  • Nguyên liệu Nâng Cấp Akainu-S3:
     


Ghép Vật Phầm Mũ Akainu

b. Aokiji-S2

  • Nguyên liệu nâng cấp Aokiji-S2:
     

c. Aramaki-S

  • Nguyên liệu ghép Aramaki:
     

Hoạt động mới: Hải Tặc Thông Thái

Link chi tiết: xem tại đây

Giải đấu mới: Tứ Hoàng Tranh Bá

Link chi tiết: xem tại đây

Tính năng mới: Bảng Vinh Danh

Link chi tiết: xem tại đây

 

Tính năng mới: Trung Tâm Nhận Thưởng

Link chi tiết: xem tại đây

Trang Sức Mới

a. Bộ trang sức Linh Thạch

b. Bộ trang sức Khuyên Tử

c. Bộ trang sức Văn Sức

Cập nhật thêm Team trong Sổ Tay Mirella:

Dung Hợp Trái

Cập nhật 3 bộ Thời trang Thức Tỉnh

Cập Nhật Ải WorldMap

Cập nhật Ải WorldMap mới: Đảo Trên Trời SkypeaPháo Đài G8

Map Mới Pháo Đài Germa: (Giảm độ khó Map Đảo Zou)


Bản đồ mới Pháo Đài Germa