DANH SÁCH MÁY CHỦ

Thông báo cập nhật Client (version 13)

Ngày đăng: 15-02-2023

Ẩn cửa sổ game:

 • Các thuyền trưởng có thể ẩn cửa sổ game thông qua check vào lựa chọn “Ẩn Cửa Sổ Game”“Lưu Cài Đặt” è Sau đó tiến hành úp cửa sổ game xuống sẽ tự động ẩn
   

 • Để mở lại game, các thuyền trưởng có thể click chuột phải vào icon và chọn “Mở Game”

Lưu ý

 • Mỗi lần đăng nhập lại game sẽ cần phải chọn “Ẩn Cửa Sổ Game” lại, hệ thống sẽ để mặc định là không ẩn cửa sổ.

Làm mới (F5) lại game:

 • Các thuyền trưởng có thể tại cửa sổ game bấm F5 thì game sẽ được làm mới đăng nhập lại
   

Các thuyền trưởng vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất để có những trải nghiệm tốt hơn. Có thể tải game thông qua các cách sau:

 1. Download trực tiếp Client (PC): Tại Đây
 2. Download trực tiếp Client (Mac): Tại Đây
 3. Download file APK mobile (Android): Tại Đây
 4. Download thông qua trang chủ

Hướng dẫn cài đặt game có thể xem hướng dẫn: Tại Đây

VHT kính báo!