Nạp thẻ

DANH SÁCH MÁY CHỦ

Tính Năng Hải Vương Thủ Vệ

Ngày đăng: 24-06-2024

Giới Thiệu:

•  Thuyền trưởng kích hoạt được tính năng khi đạt Level 125 và sở hữu Trứng Hải Vương


Trứng Hải Vương


Trứng Hải Vương đổi từ Kết Tinh Đại Dương trong Ghép Vật Phẩm

•  Sau khi kích hoạt được Hải Vương Thủ Vệ, thuyền trưởng có quyền Trang Bị hoặc Gỡ Bỏ Hải Vương tùy theo nhu cầu.

•  Khi trang bị Hải Vương Thủ Vệ, thuyền trưởng vào trận sẽ có được 1 lớp Khiên bảo vệ hấp thụ Sát Thương từ team địch. Lớp Khiên Hải Vương tương ứng với Sinh Mệnh của Hải Vương.. Sát thương nhận vào đầu tiên sẽ bị Khiên Hải Vương hấp thụ trước, khi Khiên Hải Vương bể thì tướng mới nhận sát thương. Khiên không hấp thụ được hiệu ứng nên khi còn Khiên thì tướng vẫn sẽ bị dính hiệu ứng.

Ví dụ:

Tổng lượng máu của 5 đồng đội ra trận = 1.000.000 HP
Cường Hóa Sinh Mệnh Hải Vương = 10%
Sinh Mệnh của Hải Vương = 1.000.000 + (1.000.000 x 10%) = 1.100.000

•  Sát thương Khiên nhận vào là Tổng sát thương của toàn đội phải nhận (có tính giới hạn máu) 

•  Khiên Hải Vương sẽ có trong hầu hết các tính năng và hoạt động của game, sẽ có 1 số tính năng không áp dụng được Khiên Hải Vương như: Tấn Công Hải Quân, Vượt Ải Đại Chiến, Đấu Trí, Strong World, Khu Vui Chơi.

Chỉ Số Hải Vương

•  Hải Vương có 3 chỉ số: 


Có thể theo dõi chỉ số của Hải Vương trong Battle

•  Dùng Vật Phẩm để tăng chỉ số của Hải Vương. Chọn vật phẩm muốn sử dụng rồi nhấn Dùng hoặc Sử Dụng Số Lượng Lớn. Lưu ý khi Sử Dụng Số Lượng Lớn hệ thống sẽ tự động sử dụng hết số lượng Item hoặc Max chỉ số sẽ dừng lại.


Đổi Vật Phẩm tăng Thuộc Tính bằng Kết Tinh Đại Dương

a. Phần trăm Sinh Mệnh:

•  Sinh Mệnh ban đầu của Hải Vương là Tổng Sinh Mệnh của toàn đội.

•  Khi cường hóa tăng Phần Trăm Sinh Mệnh sẽ tăng Sinh Mệnh của Khiên.

b. Phần trăm Phòng Ngự:

•  Phòng Ngự ban đầu của Hải Vương là 0, cường hóa tăng phần trăm phòng ngự để tăng sức chống chịu, giảm sát thương nhận vào.

c. Phần trăm Kháng Nguyên Tố:

•  Kháng Nguyên Tố ban đầu của Hải Vương là 0, cương hóa tăng phần trăm kháng nguyên tố để giảm dame nguyên tố nhận vào.

Nâng Cấp Hải Vương:

•  Tăng cấp của Hải Vương sẽ Tăng Giới Hạn Nâng Cấp Chỉ Số Thuộc Tính. Cấp Hải Vương càng cao thì giới hạn thuộc tính càng cao.

Ví dụ:

Mèo Biển Lv1 sẽ có: Phần Trăm Sinh Mệnh là 4,6%. Thuyền trưởng được nâng tối đa là 4,6%. 
Mèo Biển Lv2 sẽ có: Phần Trăm Sinh Mệnh là 5,2%, lúc này thuyền trưởng mới được nâng tiếp lên 5,2%.

•  Có thể xem thuộc tính tăng tối đa của Hải Vương bằng cách rê chuột vào Hải Vương

•  Nhấn Cường Hóa và chọn Loại Đá để Tăng Cấp Hải Vương


Nguyên Liệu Tăng Cấp Hải Vương

•  Hải Vương khi đạt Lv 10 sẽ được quyền Tiến Hóa. Khi Tiến Hóa sẽ trở lại Lv 1, đổi ngoại hình, Icon trong Battle và đổi Hiệu Ứng Khiên trong Battle. Tiến Hóa Hải Vương tiêu tốn Thiên Thạch Thần Thánh.


Thiên Thạch Thần Thánh

Trang Bị Hải Vương:

a. Bộ trang Bị Hải Vương: 

• 1 Bộ T.Bị gồm 8 món: Mũ, Áo Choàng, Giáp, Vòng Cổ, Khuyên, Nhẫn, Nanh, Vuốt.
• Mỗi trang bị cộng thuộc tính khác nhau.
• Khi trang bị đủ 2, 4 ,6 ,8 món trong 1 bộ trang bị sẽ được kích hoạt thuộc tính ẩn tương ứng.
• Đổi trang bị Hải Vương ở Phần Ghép Vật Phẩm.


Trang Bị Hải Vương


Đổi Trang Bị Hải Vương bằng Kết Tinh Đại Dương
Kết Tinh Đại Dương có thể tìm từ: Đấu Giá, Vượt Ải Đại Chiến, Đấu Trí, Cây Ác Ma.

b. Rèn Trang Bị Hải Vương:

• Rèn trang bị Hải Vương trong tính năng AllBlue. Tương tự rèn Ám Kim, tiêu tốn nguyên liệu để rèn lên trang bị cấp tiếp theo.


Rèn trang bị Hải Vương

• Hỏa Hồn đổi trong Ảnh Hồn với tỷ lệ: 5 Lục Hồn = 1 Hỏa Hồn


Đổi Hỏa Hồn

• Nguyên Liệu rèn T.Bị Hải Vương đổi trong phần Ghép Vật Phẩm.


Nguyên Liệu Rèn Trang Bị Hải Vương

c. Cường Hóa T.Bị Hải Vương:

• Cường Hóa trong Phần Trang Bị. Tiêu Tốn Thủy Tinh Hộ Vệ.

d. Phân Giải T.Bị Hải Vương:

• Chỉ Phân Giải được set Cuồng Hoan trong Phòng Lễ Phẩm. Khi phân giải sẽ nhận được 100% Thủy Tinh Hộ Vệ đã cường hóa và 100 Thủy Tinh Hộ Vệ.