Nạp thẻ

DANH SÁCH MÁY CHỦ

Hướng Dẫn Trung Tâm Nhận Thưởng

Ngày đăng: 18-03-2024

Trung Tâm Nhận Thưởng

Phần Thưởng sau khi tham gia các tính năng: 

  • Đại Chiến Trận Doanh
  • Boss Rồng Punk
  • Boss Kraken
  • Boss Thế Giới Little Oars Jr
  • Quà May Mắn Đấu Trường TTG
     

Sẽ được trả qua Trung Tâm Nhận Thưởng. Thuyền trưởng chỉ cần vào Trung Tâm Nhận Thưởng để nhận quà.

Thời gian Phát thưởng vào Trung Tâm Nhận Thưởng tương tự như thời gian phát thưởng hiện tại.

Phần Thưởng sẽ được lưu lại tối đa 15 ngày. Sau 15 ngày không nhận thưởng sẽ tự động biến mất.