Nạp thẻ

DANH SÁCH MÁY CHỦ

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 06.2024

Ngày đăng: 24-06-2024

Thời gian bảo trì update: từ 10h00 tới 18h00 25/06/2024 (có thể kéo dài hơn dự kiến)

Cập Nhật tướng mới:

a. Shanks-S2

 • Nguyên liệu Nâng Cấp Shanks-S2:
   

 • Lệnh Triệu Tập Tứ Hoàng Shanks-S2:
   

Ghép Vật Phẩm

b. Benn Beckman-S

 • Nguyên liệu ghép Ben BeckMan-H:
   

c. Yasopp-S

 • Nguyên liệu ghép Yasopp-H:
   

d. Otama-S

 • Nguyên liệu ghép Otama-H:
   

Tính năng mới: Hải Vương Thủ Vệ

Link chi tiết: xem tại đây

Giải đấu liên server mới: Đấu Trường Punk Hazard

Link chi tiết: xem tại đây

Trang Sức Mới

a. Bộ trang sức Hoang Cổ

b. Bộ trang sức Chiến Thiên

c. Bộ trang sức Vạn Hoàng

Cập nhật thêm Team trong Sổ Tay Mirella:

Trái Ác Quỷ Mới

Dung Hợp Trái

Cập nhật 3 bộ Thời trang Thức Tỉnh

Cập Nhật Tính Năng: Sổ Tay Mirella

 • Cập nhật nút Mở Tướng bằng Vật Phẩm trong mỗi bộ sổ tay.
 • Thuyền trưởng có thể Mở Tướng để kích hoạt Sổ Tay bằng Vật Phẩm khi chưa sở hữu Tướng.
 • Tướng được mở bằng Vật Phẩm sẽ chỉ dùng để kích hoạt Sổ Tay, không được sở hữu Tướng.
 • Tướng được kích hoạt bằng Vật Phẩm sẽ có nút Mở Tướng. Tướng nào không có nút Mở Tướng sẽ phải kích hoạt bình thường bằng cách Sở Hữu tướng.
 • Tướng mở bằng vật phẩm ở 1 bộ thành công sẽ chỉ kích hoạt ở bộ đó, không kích hoạt Tướng đó ở các bộ khác (trừ khi người chơi sở hữu Tướng). Muốn kích hoạt lại ở bộ khác phải Mở Tướng lại tại bộ đó.
 • Nhấn Mở Tướng sẽ có thông báo trừ Vật Phẩm tương ứng. Vật phẩm sẽ được trừ trực tiếp trong Túi Đồ khi thỏa mãn yêu cầu.
   

Map Mới: Tiệc Trà

 • Giảm độ khó bản đồ: Từ Bảng Chung Kết đến Đảo Zou
   


Bản đồ mới Tiệc Trà